Publicerades 11 oktober 2018

Uppdaterad information 

Viktig information till dig som kund till FREJA Kapital/Garantum Partner AB är också uppdaterad.


Publicerades 14 augusti 2018

Chefsekonom Christer Tallbom sammanfattar sommaren och det ekonomiska klimatet.


Publicerades 23 juni 2018

Trevlig midsommar önskar FREJA Kapital!


Publicerades 24 maj 2018

FREJA Kapital värnar skyddet av dina enskilda rättigheter och dina personuppgifter. FREJA Kapital har uppdaterat hemsidan med dataskyddspolicy som beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och delar personuppgifter. 

Viktig information till dig som kund till FREJA Kapital/Garantum Partner AB är också uppdaterad.


Publicerades 1 maj 2018

Chefsekonom Christer Tallbom sammanfattar det makroekonomiska klimatet.


Publicerades 14 mars 2018

FREJA Kapital har uppdaterat hemsidan med information om användande av cookies.


Publicerades 30 november 2017

FREJA Kapital tillsammans med Mangold bjuder in till seminarie
kring bolag med  högre närvaro av kvinnor i ledande befattning och vad de gör för positivt för företagens avkastning på eget kapital mm.
samt hur du kan investera just mot Kvinnligt Ledarskap mm.

Partille Arena 14 december  kl. 12.00 - 13.00

 

Publicerades den 31 oktober 2017

FREJA Kapital tillsammans med Garantum bjuder in till
en spännande  och inspirerande lunch på temat:

  • Är en investering mot börsen rätt i dagsläget?
  • Minskad köpkraft med nollränta på kontot!
  • Vi ger vår syn på börsen samt visar hur du kan få avkastning på ditt kapital även om börsen inte bara går uppåt och samtidigt skyddas vid en vikande marknad.

 m.a.o. hur du kan balansera risk och avkastning i din portfölj. 

Partille Arena 21 november kl. 12.00 - 13.00.

 

Publicerades den 11 oktober 2017

LOKALPRESSEN I PARTILLE gjorde en intervjuPublicerades den 4 oktober 2017

FREJA Kapital tillsammans med Garantum bjuder in till en inspirerande lunch på Partille Arena. 
Program
Med nollränta på bankkonto, en inflation på 2 %  och en till synes högt värderad börs kan flera av Garantums placeringar hjälpa er att balansera er risk och avkastning i era portföljer. Kom gärna på en lunch och lyssna på mer om detta samt vår syn på det ekonomiska läget. När 18/10 kl. 12.00 till 13.00.
 

Publicerades den 14 sep. 2017

Christer Tallbom, chefsekonom, Garantum
En allt robustare världsekonomi skapar en fortsatt gynnsam inramning för börsen. Men, börsen befinner sig alltjämt i en avvaktande fas. En ökad konjunkturoptimism har fått investerare att dra upp aktiepriser, vilket har gjort börsen dyrare i relation till analytikernas prognoser på bolagens framtida vinster.