Arbetsgång


Förstamöte     (45 min)

 • Presentation FREJA Kapital
 • Din kunskap, riskvilja och mål
 • Dina förutsättningar
 • Ny mötestid
Efter möte
 • Analys
 • Dokumentation
 • Komplettering vid behov
Andramöte
 • Presentation av förändring
 • Handlingsplan
 • Ny mötestid
Tredjemöte (kan ske direkt på andramötet)

 • Genomförande
 • Ny mötestid

Nästa möte

 • Avstämning föregående möte
 • Presentation av förändring
 • Genomförande
 • Ny mötestid

Målet med första mötet

är att förstå vilket mål/syfte finns det med att göra en förändring, har du möjlighet att förstå/kunskap eventuell förändring samt kan du bära den risk som förslaget eventuellt innebär.

Hos FREJA Kapital fokuseras det på dig och dina möjligheter

Vi ger en personlig lösning för ditt företag eller för din privata ekonomi. Det är en komplex marknad, men med hjälp av vår kunskap gör vi det enkelt för dig att välja en förvaltningslösning som passar just dina specifika mål och som motsvarar din syn på risk.

FREJA Kapitals mål är att känna våra kunder väl, försöka få en tydlig bild för både framtidsplaner och förväntningar, detta anser vi är en förutsättning för ett bra samarbete över tid.

Vi uppdaterar oss, utvärderar kontinuerligt marknadens leverantörer och produkter för att hitta högkvalitativa placeringsalternativ som gärna får ha en etisk och hållbar syn på företagandet till rimliga avgifter.