Specialist på sparande och placering

FREJA Kapital ger finansiella råd
till små som stora
till företagare och privatpersoner


FREJA Kapital är anknutet ombud till Garantum Partner AB som ansluten till Swedsec Licensiering AB.